Asociatia Scolii 98 „Avram Iancu”

Asociaţia Şcolii Avram Iancu este înfiinţată din 2011 şi funcţionează ca persoană juridică română cu drept privat, cu caracter nepatrimonial, neguvernamentală fără caracter politic.

 

Asociaţia are ca scop realizarea unei solide pregătiri a elevilor prin intermediul unor variate programe educative extraşcolare, editarea de materiale informative, cărţi, broşuri, periodice, organizarea de tabere şi activităţi informatice, organizarea de programe de schimb de experienţă în ţară şi în străinătate, gestionarea fondurilor provenite din alte surse, organizarea de programe tip after school.