PREZENTARE

Noi suntem ŞCOALA GIMNAZIALĂ “AVRAM IANCU” care se aflã în cartierul Berceni, pe strada Stupilor nr. 1, la o distanţã egalã de B-dul C-tin Brâncoveanu, Alexandru Obregia.

Punct de reper Selgros, Grand Arena, Societatea Comercialã Meridian. Liniile RATB: mijloace de transport 116, 141, 102, 220, 313. Şcoala este înconjuratã de un parc dendrologic, cu specii rare de arbori ocrotiţi de lege.

Numele Şcolii, ,,AVRAM IANCU”a fost atribuit în anul 1994, când Şcoala a împlinit 25 de ani de la înfiinţare. A fost ales pe de o parte pentru ca eroul al cãrui nume îl purtãm reprezintã ceea ce este idealul nostru educaţional – “fapte, nu vorbe goale! “- şi, pe de altã parte, fiindcã am dorit ca elevii noştri sã-şi pãstreze spiritul identitar într-o lume a diversivitãţii.

Ne deosebim de celelalte școli prin:

  • Siglã
  • Imnul şcolii “Marşul lui Iancu”
  • Carte de Onoare
  • Insignã
  • Uniforma elevilor

Activitatea școlarã se desfãșoarã într-un ambient plãcut, modernizat, cu mobilier adecvat pentru activitãţi didactice, activ-participative, cu ajutorul unor mijloace audiovizuale moderne, integrarea soft-urilor educaţionale în lecţii, table interactive.

În şcoala noastrã existã un colectiv puternic de cadre didactice, preocupaţi pentru inovaţia didacticã, pentru perfecţionarea metodicã și de specialitate, cu o experienţã bogatã la toate nivelurile (autori de manuale, de programe, de cãrţi de specialitate și de proiecte, de manuale auxiliare, metodiști ISMB, mentori pentru practica pedagogicã a studenţilor, profesori care au obţinut distincţia “Gheorghe Lazãr”)

Clãdirea are o vechime de 42 ani, este într-o stare foarte bunã dupã reabilitarea BEI, realizatã între anii 2008-2009. O serie din sãlile de clase au fost transformate în cabinete şi laboratoare: geografie, educaţie muzicalã, religie, limbi moderne, istorie, limba românã, informaticã, educaţie tehnologicã, multimedia (Clubul European), matematicã, desen, After School.

Din 01 septembrie 2011, prin decizia I.S.M.B. a fost înnoită perspectiva educaţională în procesul de învăţământ la nivel preşcolar prin preluarea activităţilor variate şi atractive ale grădiniţei în cadrul şcolii noastre.