Repere Istorico-Spirituale

 • Septembrie 1969 – în cartierul Berceni, în sectorul IV al Capitalei, au fost terminate lucrările la clădirea în care va funcţiona, prin Decizia nr. 506/18 iulie 1969 a Consiliului Popular al Municipiului  Bucureşti, Şcoala generală cu clasele I-VIII nr.98
 • 1970 – 1974   – se amenajează baza sportivă (terenuri de fotbal, baschet şi handbal), parcul dendrologic cu peste 340 specii de arbori şi arbuşti; se înfiinţează   laboratorul de chimie,  de fizică, atelierele-şcoală de lăcătuşerie şi de gospodărie; se amenajează cabinetul de istorie, precum  şi laboratorul de biologie
 • 1976  – 1979     – se amenajează cabinetele: lb. şi lit.română, de lb.engleză, de geografie, de desen, pentru clasele I-IV ; se schimbă destinaţia iniţială a unor încăperi şi se amenajează spaţiul în conformitate cu nevoile prezente: arhiva şcolii, cabinetul pentru material sportiv, camera PTAP; se amenajează, respectând normele P.S.I., spaţii de depozitare în curtea şcolii şi se delimitează baza sportivă de parcul dendrologic şi curtea interioară
 • 1980 – 1983 – Consiliul Popular al sectorului IV şi Inspectoratul şcolar al municipiului Bucureşti decid şi construiesc în curtea şcolii, pe terenurile de baschet şi de handbal, Grădiniţa nr. 175, grădiniţă care are  personalitate juridică
 • septembrie 1982 şi apoi  septembrie 1988 –  şcoala primeşte statutul de şcoală cu clasele I-X, având în primul an, cinci clase a IX-a  şi respectiv trei clase a IX-a, profil mecanic; activitatea practică s-a desfăşurat în atelierele-şcoală ale Liceului industrial nr.1, aparţinând de Intreprinderea de maşini grele- Bucureşti (I.M.G.B.)
 • 1983   –   o sală de clasă este amenajată ca sală de sport pentru elevii claselor I-IV
 • 1985 – 1989 – se reamenajează laboratoarele de biologie, de chimie, de fizică, cabinetele de specialitate: lb. şi lit. română,  istorie, lb. engleză,  geografie,  educaţie plastică, pentru clasele I-IV; se înfiinţează cabinetele de: matematică,  educaţie muzicală, precum şi un cabinet metodic pentru cadrele didactice în vederea eficientizării activităţii de învăţare în clasă (cabinet de tehnologie didactică)
 • 1990 – 1991 –  se înfiinţează prima clasă a ciclului primar care-şi desfăşoară activitatea didactică având la bază principiile învăţământului alternativ Waldorf
 • 1991  –  1992 –  se înfiinţează a doua clasă a  ciclului primar –  tip  Waldorf
 • august 1986 şi  apoi august 1991  –  se revine la statutul de şcoală cu clasele I-VIII
 • 1994 –  prin voinţa personalului şcolii şi prin decizia nr. *?????  a Inspectoratului şcolar al municipiului Bucureşti, la împlinirea a 25 de ani de existenţă, şcoala primeşte numele eroului naţional -Avram Iancu-
 • 1994-1995  –   se organizează primul laborator de informatică
 • 1991 – 1997  –  se reorganizează toate cabinetele de specialitate, se schimbă mobilierul tradiţional din clase şi din cabinetele de specialitate cu mobilier modern, individual, modular; cabinetele de specialitate sunt dotate cu mijloace moderne: copiatoare, scannere, imprimante, computere
 • 1997 – 1998  – sunt iniţiate şi derulate în pauzele elevilor,  programe muzicale, care sunt în întregime gestionate de elevii claselor a VII-a,  sub coordonarea  profesorului de educaţie muzicală
 • 1998 –  încep şi se finalizează lucrările la hidrantul exterior
 • 2003 – 2005 – se construieşte o sală de sport din fonduri guvernamentale
 • 2003 – 2006 – se înfiinţează cabinetele de: religie, integrare europeană,  etnografie şi un alt doilea laborator de informatică
 • 2008 – 2009  –  se reabilitează clădirea şcolii la standarde europene,  din fondurile Băncii Europene de Investiţii şi ale Primăriei Municipiului Bucureşti
 • 2009 – 2010  –   se reamenajează baza sportivă şi se aranjează spaţiile şcolare; se înfiinţează cabinetul multi- media
 • 1 septembrie 2011 –  şcoala  preia Grădiniţa nr. 175 ”Căsuța Piticilor”, care nu mai are personalitate juridică